Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Výsledky voleb zástupců rodičů do Školské rady

 

 Pořadí volených kandidátů:

                                                                    1.   Alena Macourková

                                                                    2.   Hana Koukalová

                                                                    3.   Ing. Maryla Coufalíková

                                                                    4.   Ivana Němeček

     Do Školské rady tedy byly zvoleny:

          Alena Macourková

          Hana Koukalová

 

Volby proběhly 26. 2. 2015, zúčastnilo se jich 89 voličů.

Od 23. 2. - 27. 2. 2015 proběhne opět na naší škole

sběr starého papíru.

Na školním dvoře bude přistaven kontejner. Je třeba mít sběr svázaný, zvážený a podepsaný
(jméno a třída).

Služba zde bude na vás čekat:

ráno od 7.30 do 7.55 hod

odpoledne od 13.30 do 15.30 hod.


POZOR

České dráhy vyhlásily soutěž pro děti - Básnička na Dětskou jízdenku. Básnička má být o vlaku nebo slonu Elfíkovi. Nejhezčí básničky budou otištěné na Dětských jízdenkách v roce 2015. Máte-li chuť, skládejte a své básnické dílo odevzdejte do 12. 3. 2015 paní Frieberové ve školní družině 1. oddělení. 

Hodně štěstí při skládání!


http://www.cd.cz/volny-cas/junior-program/detska-jizdenka/-4900/

POZVÁNKA !!!

Vážení rodiče, zveme vás na konzultační odpoledne 26. 2. od 15. 30 do 17. 30, v rámci kterého proběhnou volby zástupců rodičů do školské rady (viz níže).


Vážení rodiče,

ve čtvrtek 26. 2. 2015 proběhne na naší škole konzultační odpoledne, během kterého budete mít možnost volit členy Školské rady při Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Hranická 14, Přerov – Předmostí. Máte rovněž možnost kandidovat nebo navrhnout kandidáta do školské rady za rodiče. Navrhovaný kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Tvoří ji dva zástupci za pedagogy, dva zástupci za rodiče a dva zástupci za zřizovatele. Funkční období členů školské rady je tři roky. Se zněním § 167 a 168 Školského zákona, které se týkají školské rady, se můžete seznámit na webu školy.

Své návrhy případně kandidaturu oznamte telefonicky (581 211 739) nebo osobně v kanceláři školy do středy 18. února do 15. 00 hodin.

Školská_rada_-_ŠKOLSKÝ_ZÁKON§167,168.docx (14985)

Členové dramatického kroužku pod vedením Ivany Moučkové

a taneční skupiny Bludičky pod vedením Ludmily Slezákové

 zvou

na pohádkový muzikál

MRAZÍK    


Akce se koná ve čtvrtek 26. 2. 2015 v tělocvičně základní školy a je určena pro děti MŠ a žáky 1. - 3. ročníku ZŠ.

                                                               

V 9.00 hod pro děti z MŠ v Předmostí a mladší třídy MŠ Vinary a Čekyně

V 10.45 hod pro děti starší třídy MŠ Vinary a Čekyně a žáky ZŠ

 

Příjezdy a odjezdy autobusů

Čekyně – Předmostí                                 Vinary – Předmostí

8.33 – 8.38                                              8.35 – 8.40

10.28 – 10.33                                           10.05 – 10.10

Zpět

10.00 – 10.05                                              9.54 – 9.59

11.55 – 12.00                                            11.57 – 12.02

Tříkrálová sbírka v Předmostí

V neděli 4. 1. 2015 se naši žáci prvního i druhého stupně již podruhé zúčastnili Tříkrálové sbírky. Obětovali poslední den prázdnin, oblékli si kostým krále a s tříkrálovou písničkou a přáním všeho dobrého obcházeli obyvatele Předmostí a Vinar. Své úlohy se ujali vskutku skvěle, protože vykoledovali 41 330 Kč, což je opět částka téměř shodná s částkou vybranou v celém Přerově a současně je o 3 000 Kč vyšší než loni. Za všechny potřebné patří tříkrálovým koledníkům velké díky.

Mgr. Helena Navrátilová 

POZOR !!!

ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V R. 2015

informace u výchovné poradkyně  

PO DOHODĚ KDYKOLIV  (tel: 581 211 739,  mail: zsjak.vlkova@centrum.cz)

Nebo informace naleznete i zde.


Milí žáci a rodiče.

Zakoupením vánoční hvězdy jste částkou 14 800 Kč podpořili těžce nemocné děti.

 

Výtěžek bude věnován

Hemato - onkologickému oddělení

Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc.

Foto vánočních hvězd zde.

Děkujeme za  pomoc!


Vážení rodiče,

stále dochází ze strany některých k prodlevám v úhradách za pobyt v družině. Stává se, že při telefonických upomínkách mnozí nereagují na hovory, proto musíme realizovat jiný systém úhrad.

Od 2. ledna  2015 budou platby probíhat takto:

 - za měsíce 01-06/2015 zaplatit do 31. ledna 2015      870,-- Kč celkem. (6x145,-- Kč)

Variabilní symbol  400

Specifický symbol  zůstává nezměněn = datum narození dítěte

 

 - za měsíce 09-12/2015 zaplatit do 30. září 2015      XXX,-- Kč celkem. (4 x XXX,-- Kč)

Sazba bude sdělena na přelomu měsíců června – července 2015 na internetových stránkách školy.

Variabilní symbol  400

Specifický symbol  zůstává nezměněn = datum narození dítěte


Děkujeme za pochopení.

V pátek 14. 11. 2014 darovala společnost Lidl naší škole šek na 50 000 Kč na pořízení učebních pomůcek do školní družiny. Spolu s ním její zástupci přinesli dětem dvě tašky laskominek.

Velmi děkujeme!


Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Hranická 14,

               Přerov - Předmostí, příspěvková organice

Se sídlem: Přerov II – Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24

Oznámení

Vážení rodiče,

vzhledem k diagnostikovaným případům virového onemocnění hepatitidy typu A, jsme učinili protiepidemická opatření na všech pracovištích školského zařízení. Celou situaci máme pod kontrolou a veškeré postupy řešíme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. V základní škole i v mateřských školách jsou zavedeny zvýšené úklidy, desinfekce využívaného prostoru speciálními antivirovými přípravky a dohled nad žáky vedoucí ke zvýšené hygieně a prevenci.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy, popřípadě Krajskou hygienickou stanici.

V Přerově- Předmostí, 9. 10. 2014

Mgr. Bc. Věra Václavíčková

ředitelka školy

Judo do škol

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu "Judo do škol" , který je pro děti 1. až 3. tříd. 

Více se můžete dočíst i zde.


Máme mistra světa v judu - Lukáš Krpálek http://www.judokrpalek.com/