Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


PŘÍBĚHY  BEZPRÁVÍ

Dne 14. 11. 2013 se pro žáky 9. ročníků konala další společná akce, a to projekce a beseda v rámci

Příběhů bezpráví, projektu organizace Člověka v tísni

Jako host přijal pozvání prof. MUDr. Zdeněk Jirka CSc. 

   Nejdříve žáci obou tříd společně s hostem zhlédli dokument  Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já, ve kterém svůj příběh vypráví paní Heda Blochová, jež přežila nejen Osvětim, ale také období  50. let, kdy byl při komunistických čistkách popraven  její manžel. Na dokument pak pan profesor navázal svým vypravováním o období obou totalitních systémů, které poznamenaly naši historii a vývoj naší země. Závěr patřil dotazům žáků.  Dvouhodinová beseda pak byla zakončena předáním dárku- knihy Zmizelý Přerov, která pana profesora, jak vidno z fotografií, velmi potěšila.

    Cílem tohoto projektu bylo přiblížit žákům jinou než výukovou formou období 20. století ve vší jeho rozmanitosti.  Pan Jirka je rodákem z Přerova, proto se jeho vzpomínky vztahovaly nejen k „velkým dějinám“, ale i dějinám města.  Jeho autentická svědectví jsou nenahraditelná a žákům byla velmi blízká, jelikož pan profesor má jako přednášející vysokoškolský pedagog nejen talent řečnický ale i velmi osobitý humor.

Z reakcí žáků:

         - Dokument byl poučný a přinesl hodně informací. Pan profesor byl zábavný a měl hodně vzpomínek. Nadchlo mne také, že byl vášnivý koňař.

             - Film byl ze začátku dobrý, bavil mne, scény z koncentráku ukazovaly opravdovou realitu, to, co bychom měli znát. Když se v dokumentu moc mluvilo, tolik už mne to nezajímalo. Vypravování pana profesora bylo velmi vtipné, jeho humor se mi moc líbil. Říkal zajímavé věci, nad kterými bychom se měli zamyslet.

          - Beseda se mi líbila.  Film byl dobře pojatý, ty střihy na dokumenty byly velmi dobře provedeny. Pan profesor své historky prezentoval vtipnou formou a řekl spoustu věcí k zamyšlení. Líbilo se mi, jak používal řečnické otázky.

             - Beseda se mi líbila. Hodně jsem se toho dozvěděla a hodně mi toho zůstalo v hlavě. Bylo to zábavné a dost poučné. Myslím si, že mi to v dějepise pomůže.

Foto z besedy zde.

Více informací si můžete o tomto projektu přečíst zde.

Design by Ivanek --- www.webkrom.cz

Copyright © 2013. All Rights Reserved.                    Školní Email