Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Na této stránce naleznete tyto dokumenty ke stažení:

  • Žádost o uvolnění žáka z vyučování
  • Návratka k dietnímu stravování ve školní jídelně
  • Žádost o uvolnění žáka z TV
  • Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání po splnění devíti let povinné školní docházky
  • Žádost o slovní hodnocení na vysvědčení
  • Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
  • Přihláška do školních kroužků pro školní rok 2014/2015
  • Žádost o přijetí - přestup žáka