Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmŠkolní kolo konverzační soutěže v AJ

Zde uvádíme výsledky školního kola. Všem gratulujeme!

Kategorie 8. - 9. třída

Jméno Součet Pořadí
Netopilová Jana 87 1.
Bucher Tomáš 83 2.
Zatloukalová Adéla 81 3.
Juřičková Barbora 74 4. - 5.
Kleinerová Pavlína 74 4. - 5.
Hanslík Lukáš 69 6. - 7.
Skřeček Jan 69 6. - 7.
Veselý Jiří 66 8.
Úlehla Filip 63 9.
Pospíšilová Barbora 59 10.
Bernátová Sabina 56 11. - 12.
Šištíková Kateřina 56 11. - 12.
Valer Daniel 55 13.
Filka Martin 50 14.

Kategorie 6. - 7. třída

Jméno Součet Pořadí
Halla Tomáš 79 1.
Kašpar Jakub 73 2.
Kovář Lukáš 66 3.
Polák Matěj 65 4.
Matys Pavel 61 5.
Otáhalová Adéla 55 6.
Skoupilová Tereza 53 7.
Vránová Michaela 50 8.


Mgr. Josef Šnevajs

Ve středu 27. 1. jsme měli fajn odpoledne...

Přišla za námi paní redaktorka Ingrid Lounová z Přerovských listů, aby nás zasvětila do tajů života redakce. Objasnila nám, s kým se můžeme v redakci setkat. Některé funkce pro nás byly novinkou, např. kdo je editor, či korektor.
Zahráli jsme si na redakci a uvědomili si, kolik má novinář práce a co všechno musíme v našem školním časopise Gejzír vylepšovat. 
Naše setkání určitě nebylo poslední!
                                                                                                                              Redakce Gejzíru
   Foto zde                                                                                                    Mgr. Barbora Složilová

Beseda s městskou policií

Dne 22.1. 2015 se žáci 6. a 9. tříd zúčastnili besedy s městskou policií.

9. třídy:

Tématem besedy byla problematika trestní odpovědnosti mladistvých a dětí. Zástupci MP na jednoduchých příkladech z praxe přiměli žáky k přemýšlení nad chováním jednotlivých účastníku v uvedených příkladech i nad tím jakého přestupku, nebo trestního činu se dopustili.
Členové MP zahrnuli do přednášky také  postup a kompetence MP v případech vandalismu, neoprávněného řízení automobilu, rušení nočního klidu, požití návykových látek či poškození majetku.  
Žáky zajímali tresty za porušení zákona v případech požití alkoholu, nebo cigaret. Zajímali se také o podmínky přijetí k policii ČR, nebo o postup při získání výpisu z registru trestů.

6.třída:

Tématem besedy v 6.třídě bylo : Co dělat když?

Žáci si upevnili povědomí o tom, jak správně reagovat v některých nestandartních situacích na ulici (loupež, nehoda, šikana, vandalismus, nález cennosti, požití alkoholu nebo kouření cigaret dětmi a mládeží).
Věnovali se také otázce : Kdo je to kurátor pro děti a mládež? a problematice pohybu psů na veřejnosti.
Žáci si zkusili na některých aktivitách svoji pozornost a rozlišovací schopnosti. Na konci následovala krátká diskuze, všichni dostali malý dárek.

Obě besedy byly přínosné a žáky zaujaly.  

Foto z besedy zde.                                                                                             Mgr. Juliana Šípková

Máme rádi zimu

Sníh je super. Běháme, děláme koule, házíme na cíl, stavíme zvířátka nebo sněhuláka. V takovém počasí se pěkně prodýcháme, vymrzneme a vyženeme ze sebe přebytečnou energii. Jak se pak těšíme do školy do tepla! Kéž by nám počasí déle vydrželo na takovéto hodiny tělocviku. 

Žáci 3. A

Foto z relaxace venku  zde .                                                                              Mgr. Eva Vachoušková

Tříkrálová sbírka v Předmostí

V neděli 4. 1. 2015 se naši žáci prvního i druhého stupně již podruhé zúčastnili Tříkrálové sbírky. Obětovali poslední den prázdnin, oblékli si kostým krále a s tříkrálovou písničkou a přáním všeho dobrého obcházeli obyvatele Předmostí a Vinar. Své úlohy se ujali vskutku skvěle, protože vykoledovali 41 330 Kč, což je opět částka téměř shodná s částkou vybranou v celém Přerově a současně je o 3 000 Kč vyšší než loni. Za všechny potřebné patří tříkrálovým koledníkům velké díky.

Mgr. Helena Navrátilová

Foto zde

Přerov a příměstské části :

DPS U Žebračky 1529,- Kč  

Žeravice 8769,- Kč  

Henčlov 13484,- Kč  

Předmostí 30630,- Kč

  • Martina Krejčířová - Předmostí 3618,- Kč 
  • Tomáš Dostal - Předmostí 8942,- Kč
  • Pavla Martincová - Předmostí 2897,- Kč
  • Martina Vlková Šaratová - Předmostí 4517,- Kč
  • Radmila Nevřivová - Předmostí 6180,- Kč
  • Zuzana Borošová - Předmostí 4476,- Kč

Vinary 5649,- Kč 

Čekyně 8020,- Kč 

Dluhonice 5374,- Kč 

Popovice 5051,- Kč 

Újezdec 2000,- Kč 

Penčice 1480,- Kč

Přerov+ školka 10408,- Kč  

Přerov 41063,- Kč  

Studenti SŠGS Přerov 11748 ,- Kč

Studenti SZdrŠ Přerov 5645,- Kč

Přerov a příměstské části celkem 150.850,- Kč