Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmKuchtíci v akcizde

Brousek pro můj jazýček - V kroužku procvičujeme hrubou a jemnou motoriku, gymnastiku mluvidel, fonematický sluch, grafomotoriku a správnou výslovnost. Rozvíjíme komunikační schopnosti dítěte a jeho slovní zásobu. Využíváme k tomu zejména hry, básničky, říkadla a pohádky. - zde

Kdo si hraje nezlobí - Tento sportovní kroužek patří mezi nejnavštěvovanější na  I. stupni. Je určen pro všechny, kteří se chtějí hýbat a rozvíjet své pohybové schopnosti. Děti si zde mají možnost protáhnout  tělo při závodivých hrách v družstvech, cvičení na kruzích, lavičkách, žíněnkách, s obručemi, na gymballech či s padákem. Mezi oblíbené míčové hry patří florbal, fotbal, vybíjená a mela. Foto zde.

Foukej, foukej písničku - v kroužku se děti učí správnému dýchání a technice hry na zobcovou flétnu. Zábavnjoou formou se seznamují s názvy jednotlivých not a jejich umístěním v notové osnově. Děti se učí hrát na flétnu nejen nové písničky, ale i ty, které již dobře znají. Při společné hře na nástroj se rozvíjí kolektivní hudební vnímání, vzájemná spolupráce, ohleduplnost a pocit seberealizace a sebevědomí. Rozvíjejí se hudební schopnosti dětí a jejich estetické cítění. Hra na flétnu má pro dítě velký zdravotní význam z pohledu prevence proti respiračním a dalším dýchacím nemocem. Foto zde

Dramatický kroužek Z pohádky do pohádky je určen žákům 3. – 9. ročníku, kteří rádi zpívají, recitují, tancují, chtějí si vyzkoušet zahrát divadlo, pracovat s mikrofonem a mají chuť se předvést svým kamarádům, spolužákům či rodině. Hravou formou se zde učíme pohybovému vyjádření hudby, jevištní řeči, práci se scénářem, pantomimě…Pracujeme s hlasem i tělem. Foto zde