Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmVZPOMÍNKY ZŮSTANOU  - STOPY DĚTSTVÍ NAŠICH RODIČŮ
A PRARODIČŮ

   Žáci 9.A se v celoročním projektu v hodinách dějepisu a slohu věnovali tématu Vzpomínky zůstanou. Cílem bylo uvědomit si, že minulost je přítomná i v našich dnešních životech, že rodinná paměť může být velmi obohacující a vždy záleží, odkud jsme a kdo byli naši předci či ti, co nás vychovávají. A  hlavně, že dějepis není jen memorování dat a událostí, že může být i obohacují zábavou.
Začátek byl jednoduchý....zmapovat místo, které si každý vylosoval na jedné fotografii starého Přerova. Pak následovala práce s fotografií rodinnou a s historií domu, kde jejich rodina žije či žila. Ve 2. pololetí si vybrali někoho z rodiny a vyzpovídali jej na téma Dětství, dospívání. Zjistili tedy, čím se, většinou, rodiče v jejich věk bavili, na co chodili do kina, kde si dali první pusu. Ale objevily se i vzpomínky dědy, který sabotoval německé vlaky za druhé světové války či vzpomínky babičky na vypálení Javoříčka. Tyto vzpomínky žáci zapsali a následně reflektovali. Ze svých prací pak vytvořili knihy,které si na konci školního roku odnesu domů. A na závěr připravili výstavu, do které někteří přispěli dobovými předměty. Ty museli popsat, zjistit jejich stáří a vyhotovit průvodní kartičky. No a od pondělí 9.6. mohli ostatní žáci školy se svými učiteli navštívit v komunitní místnosti výstavku, kterou připravili. K vidění tam byly jejich celoroční práce k projektovému vyučování Dějepis ve 21. století a také mnoho předmětů vztahujících se k dobám minulým (hračky, nafukovací kruhy, céčka, učebnice, výšivky, knihy receptů,  pionýrský šátek, společenské hry, walkmany, oblečení, dokumenty z archívu paní učitelky Černé). Jako bonus byla  na nástěnce výstava fotografií spojená s kvízem Poznej svého učitele. 
Ohlasy k výstavce jsou k přečtení v návštěvní knize a na fotografie se můžete podívat zde.

                                                                                                                                 Michaela Jančová