Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům06:15– 08:30 hodin

scházení dětí, spontánní hra dle zájmu a výběru dětí

08:30 - 08:50hodin

ranní komunitní kruh, cvičení, pohybová hra

08:50 – 09:15 hodin

hygiena a přesnídávka

09:15 – 09:45 hodin

didakticky cílené činnosti, tematické bloky,
spontánní i záměrné učení ve skupinách i individuálně,
jazykové chvilky a smyslové hry dle ŠVP

09:45– 11:45 hodin

příprava na pobyt venku
pobyt venku

11:45 – 12:15 hodin

hygiena, oběd

12:15 –13:45  hodin

hygiena, odpočinek
náhradní nespavé aktivity - předškoláci

13:45– 14:15 hodin

oblékání
svačina

14:15 – 16:00 hodin

odpolední zájmové činnosti,
individuální práce, spontánní hra