Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Informace jsou určené především žákům a zákonným zástupcům

- žáků 9. ročníku,

- žáků 5. ročníku, případně 7. ročníku, kteří chtějí podávat přihlášku ke studiu na víceletá gymnázia

- žáků, kteří v tomto školním roce splní povinnou devítiletou školní docházku v nižším ročníku

 

Plán aktivit ve školním roce 2014 – 2015

 

SCHOLARIS (burza škol) – 4. 11. 2014 (místo konání: GJB a SPgŠ Přerov)

Prezentace středních škol z okolí.  Vhodné pro rodiče a žáky od 7. ročníku.

Žáci 9. ročníku se prezentace zúčastní v rámci vyučování.

 

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI SŠ  - 6. 11. 2014 v 17.00 hod v učebně přírodopisu

Setkání připravujeme především pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku.

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA K PŘIHLÁŠKÁM – leden 2015 (bude upřesněno)

Pro zákonné zástupce žáků 5. a 9. ročníku.

Konkrétní informace k podávání přihlášek.

 

V průběhu školního roku se žáci II. stupně, především 9. a 8. ročníku zúčastňují různých motivačních workshopů, prezentací a exkurzí, které je seznámí s nabídkou středních škol.