Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme




Era pomáhá regionům



Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí

Hranická 14

Sídlo:

Telefon:

Fax:

E-mail:

IČO:

IZO:

Ředitel:

Zástupkyně ředitele:


Zástupkyně ředitele pro MŠ:

Výchovný poradce:

Preventista:


Finanční referent:

Koordinátor školských a mimoškolských činností: (omlouvání žáků)

   

Hranická 14, 751 24 Přerov II. - Předmostí

581 211 739

581 211 738

info@zsjakprerov.cz

451 800 83

045 180 083

Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Mgr. Ivana Fikarová, 

Mgr. Helena Navrátilová

Mgr. Dagmar Janků

Mgr. Martina Vlková Šaratová

Mgr. Marta Grigárková 

Mgr. Juliana Šípková

Jana Doleželová

Alena Bendová                                                 

Umístění školy


Mateřská škola Vinary

Adresa mateřské školy:


Telefon:

E-mail:

Odhlašování obědů:

Přerov, Přerov XI - Vinary, Za Humny 1, 
Přerov 751 24

581 212 286, 724 103 421

ms.vinary@tiscali.cz

730 807 609

Mateřská škola v Předmostí

Adresa mateřské školy:

Telefon:

E-mail:

Odhlašování obědů tel.:

Pod Skalkou 50/13, Přerov - Předmostí 751 24

581 211 736, 581 211 737

ms.podskalkou@seznam.cz

730 807 614

Mateřská škola Čekyně

Adresa mateřské školy:

Telefon:

E-mail:

Odhlašování obědů tel.:

Jabloňová 31/4, 751 24  Přerov VII-Čekyně

581 211 047, 739 328 069

ms-cekyne@seznam.cz

730 807 613

Školní jídelna Hranická

Telefon:   581 211 656