Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmZápis z jednání členské schůze občanského sdružení Komenius při ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14.

Datum konání: 2.10. 2014

Místo konání: sborovna ZŠ J.A.Komenského

Přítomni: v příloze prezenční listina

 

Bylo pojednáno následující:

 

1.       Prezentace členů  o.s. Komenius.

 

2.       XVII. Ročník Putování po stopách lovců mamutů proběhne v sobotu 4. října 2014. Akce bude spojena s akcí výsadby stromů v Libosadu Malý Noe.

Na akci je vše zajištěno: letáky, občerstvení (pivo a kofola), tvarůžky, paprika, chleba, máslo,  káva, čaj a sirup, bonbony na jednotlivá stanoviště. Perníčky jsou napečeny. Guláš pro organizátory je zajištěn. Trasa, po které povede putování je posečena, škola zajistila úklid. Byly doladěny detaily spojené s celkovou organizací akce včetně rozmístění organizátorů na jednotlivá stanoviště.

V průběhu akce bude otevřeno Muzeum v Předmostí.

 

3.       Bylo dohodnuto, že paní Fikarová osloví  paní Janů s žádostí o zapojení   MŠ Čekyně a MŠ Předmostí  do organizace akce.

 

4.       Paní Fikarová informovala členy, že škola se zapojila do regionálního projektu. Paní ředitelce se podařilo zajistit možnost  dobrovolné sbírky pro XVII. Ročník Putování po stopách lovců mamutů. Na startu akce bude umístěna pokladnička „Na obnovu naučné stezky“ a na stanovišti u občerstvení bude pokladnička „Na dobrovolný příspěvek na občerstvení a obnovu naučné stezky.“

 

5.       Členové sdružení byli informováni, že  po 20.10.2014 je plánována školou výsadba stromů. Bylo navrhnuto, že o.s. Komenius může přispět blíže nespecifikovanou částkou na nákup stromů. Rovněž tak bylo navrženo, že za o.s. Komenius bude vysazen strom.

 

6.       Paní Fikarová informovala, že další akce „Ze štrúdlu na štrúdlu“ , kterou škola bude pořád,  se uskuteční 5. 11.2014.  Dne 4.11.2014 proběhne pečení štrúdlů. Bude nutné zajistit dýně a jablka.  Škola tento požadavek dva týdny před akcí vyhlásí.

 

7.       Další schůze proběhne ve čtvrtek 6. 10. 2014 v 17.30h ve sborovně školy.

 

 

 

Zapsal:            Juřenová Martina, člen o.s. Komenius JAK

 

Ověřil:            Pospíšilík Radek, předseda o.s.  Komenius JAK