Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


První třídy sadily svůj strom

V pátek 24. října se vydali všichni žáci 1. tříd za pomoci starších kamarádů z devátých tříd na školní kopec, kde každá třída zasadila svůj strom. Jednalo se o javor mléč, pro který vyhloubili deváťáci  jámu. O řádné zasypání a upevnění kořenů se postarali už sami prvňáčci. Počasí vyšlo na jedničku, stromům jsme zazpívali písničku. Jak se jim bude během zimy dařit, půjdeme na jaře zkontrolovat. 
                                                                                                                                        žáci 1. tříd

Foto zde.

V rámci projektu Rok české se hudby se žáci devátých ročníků podívali do Prahy.

Vše začalo 22. října brzy ráno, kdy jsme nasedli na pendolino. Po příjezdu jsme se trasou přes Václavské náměstí, kolem Prašné brány a Staroměstského orloje dostali na Karlův most. Pokochali jsme se pohledem na Hrad a spěchali do Karmelitské ulice, kde se nachází Muzeum české hudby. Expozice hudebních nástrojů byly vhodně doplněny praktickými poslechovými ukázkami. Zajímavý byl klavír, na který hrál sám Mozart. Měli jsme možnost zhlédnout výstavu Kmotřička smrt, kterou se prolínalo vážné téma smrti i nesmrtelnosti.

V odpoledních hodinách jsme zavítali do Národního divadla. Zajímavé bylo slyšet informace z jeho historie, spoustu vědomostí jsme už měli i z hodin literatury, dějepisu a hudební výchovy. Ale vidět na vlastní oči základní kameny, lustr, zasednout na pár chvil do hlediště, to bylo nad všechny výklady. Určitým zklamáním bylo počasí. Kvůli vysoké vlhkosti totiž byla Hynaisova opona bohužel stažena. Třešničkou na dortu byl výstup na střechu budovy divadla, kde jsme se ocitli přímo pod koňským trojspřežím.

Přes Karlovo náměstí, Vodičkovu ulici vedly naše kroky k budově Hlavního nádraží a zde se exkurze blíží ke konci. Jsme zase o něco chytřejší a navíc máme skvělé zážitky!

Foto zde                                                                                                      Mgr. Barbora Složilová

PŘEROV NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ ANEB JAK SE ŽILO ZA CÍSAŘE PÁNA...

 

Jaký byl Přerov na začátku 20. století ? Jak se asi žilo lidem na začátku 20. století, kdo to vlasně byl císař pán ? A  k čemu lidem sloužil cylindr, cvikry nebo kalamář... To vše a mnoho dalších zajímavostí z historie českých zemí , našeho regionu i Přerova samotného se mohli dozvědět žáci i učitelé ZŠ  a MŠ J.A. Komenského v Přerově - Předmostí ve dnech 22.  - 23. 10. 2014 při návštěvě  výstavy Muzea J.A.Komenského Přerov na počátku 20. století aneb jak se žilo za císaře pána...

Žákům na interaktivních stanovištích předávali zajímavé informace z historie, pomáhali s plněním interaktivních úkolů průvodci muzea  ve výborně připravených dobových kostýmech s nezbytnými doplňky tehdejší módy. Mimochodem - hodnota vystavených exponátů představuje částku 12 milionů korun...

Účastníci prohlídky se tak mohli seznámit se systémem potrubní pošty, spatřit nákupní trh se stánky, hrabat se v nůši, vyzkoušet si cvikry, cilindr a zjistit, co to byly singrovky. Ve třech pokojích, zařízených nábytkem, nádobím, módními a výtvarnými díly ve stylu secese, kubismu a historismu potom poznávali neoznačená výtvarná díla těchto uměleckých směrů...V poslední části programu  je pak pan řídící učitel provedl školou před sto lety, žáci si vyzkoušeli nepohodlné lavice, hádali tajemné, dnes zapomenuté pomůcky do školy a zjistili, že v době války už jejich vrstevníci pomáhali vojákům při pletení ponožek či  různými sbírkami...Nakonec - po pochvale pana učitele získali stylovou odměnu - dobové bonbony - HAŠLERKY  a Císařský řád... No  a po poděkování za zajímavé zážitky pak přišel čas na návrat do naší školy 21. století.


Foto F.Geršl 7.A - zde                                                                                       Mgr. Rostislav Dočkal

Další foto zde

Už měsíc ve škole

Naši prvňáčci už mají za sebou první měsíc poctivé školní práce. Sestavili si společně pravidla chování, která se snaží dodržovat. Ví, kde ve škole najdou kabinet paní učitelky, tělocvičnu, jídelnu, ředitelnu i školní družinu. V rámci výuky si vyzkoušeli práci v centrech, kde po skupinkách počítali, modelovali písmenka, skládali barevné mozaiky z korálků a sestavovali první slabiky z písmenkových kostiček. Moc se jim dařilo, však se můžete přesvědčit na vlastní oči.

Foto z naší práce zde                                                                               Mgr. Marta Grigárková 1.A


Pravěké nástroje

V hodinách hudební výchovy se zajímáme o pravěkou hudbu. Pokusili jsme se vyrobit pravěké hudební nástroje. A tak to dopadlo! 

Foto zde                                                                                                     Mgr. Barbora Složilová