Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


V souladu s ustanovením § 123 odst. 2, 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst. 1, 2, 6 a § 7 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

je stanovena základní částka úplaty za předškolní vzdělávání

v příspěvkové organizaci

Základní škola J.A. Komenského

a Mateřská škola

Přerov - Předmostí

Hranická 14 751 24 Přerov

 

 

ve výši 400,- Kč/1 kalendářní měsíc/1 dítě

číslo účtu: 9437831/0100

variabilní symbol  (uvést číslo třídy)        číslo třídy: Vinary           Zajíčci                     518

                                                                                                     Veverky                   517

                                                                                 Čekyně          Sovičky                    514

                                                                                                     Sluníčka                   513

                                                                                 Předmostí      Mateřídouška            516

                                                                                                     Včelky                      515

                                                                                                     Berušky                    512

                                                                                                     Kopretina                  511


specifický symbol:  datum narození dítěte ve formátu          DDMMRRRR

Do poznámky pro příjemce uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte.   

 Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 18. dne příslušného kalendářního měsíce.

Design by Ivanek --- www.webkrom.cz

Copyright © 2013. All Rights Reserved.                    Školní Email