Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Vážení rodiče,

stále dochází ze strany některých k prodlevám v úhradách za pobyt v družině. Stává se, že při telefonických upomínkách mnozí nereagují na hovory, proto musíme realizovat jiný systém úhrad.

Od 2. ledna  2015 budou platby probíhat takto:

 - za měsíce 01-06/2015 zaplatit do 31. ledna 2015      870,-- Kč celkem. (6x145,-- Kč)

Variabilní symbol  400

Specifický symbol  zůstává nezměněn = datum narození dítěte

 

 - za měsíce 09-12/2015 zaplatit do 30. září 2015      XXX,-- Kč celkem. (4 x XXX,-- Kč)

Sazba bude sdělena na přelomu měsíců června – července 2015 na internetových stránkách školy.

Variabilní symbol  400

Specifický symbol  zůstává nezměněn = datum narození dítěte


Děkujeme za pochopení.


Platba školní družiny

číslo účtu 9437831/0100

variabilní symbol:      400                    cena 145,- Kč

specifický symbol:     datum narození dítěte ve formátu           DDMMRRRR

Do poznámky pro příjemce uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte.

Úplata za školní družinu za kalendářní měsíc je splatná do 18. dne příslušného kalendářního měsíce.


Pokud tak neučiníte, bude vám účtován úrok z prodlení dle pltné sazby, která činí 8,05% dlužné částky.