Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům1.1        Pro zajištění optimálních podmínek a dobrých výsledků vzdělávání žáka je nutná spolupráce a vzájemná informovanost mezi zákonnými zástupci, žákem a pedagogickým pracovníkem.

 

1.2        Pedagogičtí pracovníci jsou informováni o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků prostřednictvím žákovské knížky, pravidelných konzultačních hodin (každý první čtvrtek v měsíci v době od 15:30 do 17:30 hodin), nebo kdykoliv po vzájemné domluvě.

 

1.3        Zákonný zástupce může být přítomen ve vyučování, po zápisu své přítomnosti ve škole v knize návštěv (kancelář školy).

 

1.4        Prostřednictvím O.s. Komenius a školské rady se mohou zákonní zástupci spolupodílet na chodu základní školy a jejich akcích.

 

1.5        Pedagog si vede podrobnou dokumentaci žáka tak, aby mohl každého žáka dobře poznat, porozumět mu a vyhovět jeho individuálním možnostem a potřebám.

 

1.6        Základní škola na žádost zákonných zástupců zajistí poradenský servis.

 

1.7        Pedagogický pracovník je pro žáky ve všech směrech příkladem. Při jednání se žáky a jejich zákonnými zástupci se chová za všech okolností slušně a zdvořile a je nepřípustné, aby používal fyzické tresty a jakkoliv snižoval osobnost žáka.


POKRAČOVAT ZDE                                                                          ZPĚT