Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům
Ke zkvalitnění výuky na škole  byly v rámci projektu vytvořeny a odučeny výukové materiály.

Jednalo se o 360 didaktických učebních materiálů (DUMů) v matematice, fyzice, chemii, zeměpisu, dějepisu, českém jazyce, anglickém jazyce a výchově k občanství.

Na tvorbě se podíleli: Mgr. Ivana Fikarová, Mgr. Pavel a Ludmila Vylíčilovi, Mgr. Romana Oulehlová,
Mgr. Martina Vlková Šaratová, Mgr. Helena Navrátilová, Mgr. Ivana Julišová.

V oblasti přírodních věd bylo vytvořeno a odučeno144 výukových materiálů. Na jejich tvorbě se podíleli: Mgr. Vladimír Peška, Mgr. Irena Janáčková, Mgr. Jaroslava Koláčková a Mgr. Ivana Zatloukalová.

Učitelé v rámci projektu absolvovali odborné semináře zaměřené na práci v programu SMART Notebook, tvorbu DUMů a zkvalitnění výuky anglického jazyka.

Pro přípravu, tvorbu a výuku učebních materiálů byly v rámci projektu zakoupeny stolní a přenosné PC včetně potřebného softwaru.

Všechny výukové materiály jsou pro zájemce k dispozici u učitelů, kteří je vytvořili a budou uloženy na školním serveru.