Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmMěsíční plán na únor

2. 2. - Lyžování - 2. třída

4. 2. - Angličtina - 2. třída

6. 2. - Návštěva v 1. třídě ZŠ Hranická (odjezd v 8.35 hod.)
        - předškoláci

9. 2. - Lyžování - 2. třída

11. 2. - Angličtina - 2. třída

12. 2. - VIZUS – preventivní screeningové vyšetření zraku
          - obě třídy

18. 2. - BIOS – „Kde bydlí zvířátka“ (odjezd v 8.35 hod.)
         
- 2. třída

          - Angličtina - 2. třída

20. 2. - Pohádka v MŠ „Krtek a medvídci“ (začátek v 10.50
             hod.) - obě třídy

25. 2. - Angličtina - 2. třída

26. 2. - Divadelní představení v ZŠ – „Mrazík“ (odjezd v 8.35
             hod.) - obě třídy


  Logopedie  - 2. třída podle domluvy.
Tradiční akce

Září:

- maňásková pohádka v první školní den

- informativní schůzky pro rodiče

- zahájení kurzu předplavecké výchovy

Říjen:

-  sběr jablek a kaštanů na školní zahradě

- „ Putování po stopách lovců mamutů“

- „ Procházka se světýlky“ s opékáním na školní zahradě a výstavou ozdobných dýní

Listopad:

- úklid školní zahrady, hrabání listí - zazimování

Prosinec:

- Mikuláš s pohádkou a nadílkou

- vánoční tvoření a posezení s dětmi a rodiči

- vycházka s lesníkem ke krmelci

- vánoční nadílka

- vánoční zpívání v kostele

Leden:

- lyžování v Hlubočkách – Rok s pohybem

- návštěva předškoláků v ZŠ

- beseda s rodiči a učitelkou 1. stupně ZŠ

Únor:

- vystoupení pro seniory v Lýskách

- zábavné kreslení s Lubomírem Dostálem

- masopust

- beseda s mašérem, jízda se psím spřežením

Březen:

- akce pro rodiče Pletení tatarů pod vedením košíkářského mistra

- vítání jara, vynášení Morany

- zápis do MŠ

Duben:

- vystoupení na Mateřinkách v pohybu v Městském domě

- rej čarodejnic na školní zahradě

Květen:

- atletická olympiáda mateřských škol

- besídka ke Svátku matek

- souvislá pedagogická praxe studenta SPgŠ

Červen:

- oslava Dne dětí – karneval

- škola v přírodě (hotel Zubříč Rajnochovice)

- hry na školním kopci – Kuličkiáda

- rozloučení se školním rokem, Pasování na školáky

Další  aktivity a akce:

- kroužek angličtiny a logopedie

- divadelní představení v MŠ 1 krát za měsíc

- prohlídka voliér s exotickým a domácím ptactvem u Krutilů v Lýskách

- tematické vycházky a besedy s lesníkem

- návštěva jezdecké stáje v Penčicích

- cannisterapie

- návštěvy knihovny ve Vinarech

- spolupráce s Biosem a Ornisem

- spolupráce s Městskou policií – dopravní výchova