Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmČlenové dramatického kroužku pod vedením Ivany Moučkové

a taneční skupiny Bludičky pod vedením Ludmily Slezákové

 zvou

na pohádkový muzikál

MRAZÍK    


Akce se koná ve čtvrtek 26. 2. 2015 v tělocvičně základní školy a je určena pro děti MŠ a žáky 1. - 3. ročníku ZŠ.

                                                               

V 9.00 hod pro děti z MŠ v Předmostí a mladší třídy MŠ Vinary a Čekyně

V 10.45 hod pro děti starší třídy MŠ Vinary a Čekyně a žáky ZŠ

 

Příjezdy a odjezdy autobusů

Čekyně – Předmostí                                 Vinary – Předmostí

8.33 – 8.38                                              8.35 – 8.40

10.28 – 10.33                                           10.05 – 10.10

Zpět

10.00 – 10.05                                              9.54 – 9.59

11.55 – 12.00                                            11.57 – 12.02


ZDE naleznete dokumenty k tisku - Potvrzení o vynaložené částce pro rodiče

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru proběhne ve dnech 2.- 4. 2. 2015

Rodiče dětí mateřských škol podpořili, zakoupením vánoční hvězdy, těžce nemocné děti.
MŠ Čekyně - 600,- Kč
MŠ Předmostí - 650,- Kč
MŠ Vinary - 350,- Kč

Výtěžek bude věnován Hemato - onkologickému oddělení Dětské kliniky FN a LF UP Olomouc.

Děkujeme za pomoc.

PŘIPOMÍNÁME !!!

Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 18. dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud tak neučiníte, bude vám účtován úrok z prodlení dle platné sazby, která činí 8,05% dlužné částky.

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2, 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst. 1, 2, 6 a § 7 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 je stanovena základní částka úplaty za předškolní vzdělávání

v příspěvkové organizaci

Základní škola J.A. Komenského

a Mateřská škola

Přerov - Předmostí

Hranická 14 751 24 Přerov

 ve výši 400,- Kč/1 kalendářní měsíc/1 dítě

číslo účtu: 9437831/0100

variabilní symbol  (uvést číslo třídy)        číslo třídy: Vinary          Zajíčci                      518

                                                                                                     Veverky                   517

                                                                                 Čekyně          Sovičky                    514

                                                                                                     Sluníčka                   513

                                                                                 Předmostí      Mateřídouška            516

                                                                                                     Včelky                      515

                                                                                                     Berušky                    512

                                                                                                     Kopretina                  511


specifický symbol:  datum narození dítěte ve formátu          DDMMRRRR

Do poznámky pro příjemce uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte.   

 Úplata za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 18. dne příslušného kalendářního měsíce.

Stravování v MŠ

Kategorie                            přesnídávka              oběd                svačina              celkem

MŠ 3 - 6 let                          7,- Kč                 17,- Kč              6,- Kč              30,- Kč

MŠ 7 - 10 let                        7,- Kč                 21,- Kč              7,- Kč              35,- Kč


Více informací naleznete na stránkách jídelny - zde

Vážení rodiče,

opět máte možnost se se svými dětmi zapojit do sběru starého papíru a kartonu, tentokrát s Technickými službami Přerov.

Máte možnost odevzdávat starý papír průběžně ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb města Přerova, s.r.o., Na hrázi, a to - ve všední dny od 6 – 17 hodin, v sobotu od 8 – 12 hodin a dále pak nově od 3. března 2014 také v neděli od 14 – 16 hodin. Rodič nahlásí mateřskou školu svého dítěte, TSMPr vystaví rodiči potvrzení o odevzdaném množství papíru, které odevzdáte v MŠ.

Výtěžek bude využit na nákup hraček nebo výtvarného materiálu.

Naše MŠ se zapojily do soutěže o nejlepší MŠ (v množství nasbíraného papíru – průměr na jedno dítě). Výtěžek ze sběru může být tedy znásoben o výhru.