Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmBudova MŠ se nachází v centru obce Čekyně, v blízkosti příjemného přírodního prostředí – lesy, pěšiny, polní cesty. Z blízkého Přerova je vzdálena 3 km. MŠ je dostupná autobusy MHD. Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada, která nabízí celou řadu aktivt. Vybavení MŠ je velice pestré a pro děti inspirující.

Kapacita MŠ je 56 dětí.

Každá třída má vypracovaný vlastní třídní vzdělávací program. Výchovná a vzdělávací činnost s dětmi se uskutečňuje  v ucelených tematických celcích, orientuje se na dítě, na jeho prožitek, respektují se jeho zvláštnosti. Snažíme se v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe naslouchat a objevovat. 

Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě.