Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


PŘIPOMÍNÁME

  • Pololetní zápisné do kroužků je nutné uhradit do 15. října 2014. Pokud tak neučiníte, bude vám účtován úrok z prodlení dle platné sazby, která činí 8,05% dlužné částky.


!!! Účastníkům, kteří se zúčastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce - míra snížení úplaty za kroužek činí 50%. !!!


  • Informace o způsobu platby Zápisné na 1.pololetí je nutné uhradit do 15.10. 2014, za 2.pololetí do 28.2. 2015. Pokud nebude platba uhrazena v daném termínu, nebude smět dítě nadále navštěvovat zájmový kroužek. 

  • Bezhotovostní platba: číslo účtu: 9437831/0100 variabilní symbol: číslo přidělené každému zájmovému kroužku specifický symbol: datum narození účastníka zájmového kroužku ve tvaru ddmmrrrr (např. 11062000)

Přehled kroužků a zápisného najdete zde.


UPŘESNĚNÍ ZÁPISNÉHO u těchto kroužků:

VEVEŘIČKY (kroužek zahájen o měsíc později)

1. pololetí      500,- Kč                2. pololetí      600,- Kč

AEROBIK SMILE mladší (snížená časová dotace)

1. pololetí      700,- Kč                2. pololetí      700,- Kč

KRESBA (kroužek zaájen o měsíc později)

1. pololetí      500,- Kč                 2. pololetí      600,- Kč

KYTARA (individuální výuka)

1. pololetí      750,- Kč                 2. pololetí      850,- Kč