Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmNaše mateřská škola byla postavena v roce 1981. Najdete nás v místní části Vinary, v severní okrajové lokalitě města Přerova, v blízkosti lesa s možností vycházek do polí, lesů, luk, v ekologicky čistém prostředí. MŠ je umístěna ve středu rozlehlé zahrady se vzrostlými stromy, jejíž součástí je školní hřiště se dvěma pískovišti a herními prvky a celoročně využívaný ovocný sad.

Jsme malá dvoutřídní škola, spíše rodinného typu. Padesát šest dětí rozdělených do dvou smíšených tříd pojmenovaných podle lesních zvířátek je v péči čtyř plně kvalifikovaných učitelek. Náš kolektiv doplňují dvě provozní pracovnice.

Naším cílem je zdravá, veselá mateřská škola, do které se​​ děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život.