Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmMěsíční plán - ÚNOR

2. 2. - Praxe SPgŠ - Mateřídouška

4. 2. -   návštěva v 1. třídě ZŠ Hranická v Předmostí 
        - předškoláci

5. 2. - Návštěva 1. třídy - Mateřídouška, Berušky

6. 2. - Oční vyšetření dětí lékařkou - všechny třídy

9. 2. - Praxe SPgŠ - Mateřídouška

        - Pohádka O princezně - všechny třídy

16. 2. - Praxe SPgŠ - Mateřídouška

23. 2. - Praxe SPgŠ - Mateřídouška

26. 2. - Divadelní představení pohádky Mrazík – dram.kroužek
          - všechny třídy

Tradiční akce

Září :     - Třídní informativní schůzky ve všech třídách

              - Pohádka na přivítanou – hrají učitelky                                                                                                       

              - Vedení  průběžné pedagog. praxe  studentek  SPgŠ  - vždy v jedné třídě

              - Zahájení kurzu předplavecké výchovy

 Říjen :    - Lampionový průvod „Cesta za Podzimníčkem“

 Listopad: - Podzimní tvořivá odpoledne s rodiči „Dýně“ – ve všech třídách

               - Martin na bílém koni“- týdenní projekt – „Den na bílo“

               - Návštěva předškoláků ve škole na 1.stupni s programem

 Prosinec:  -  Mikulášská nadílka s pohádkou

                  -  Tvořivé  vánoční odpoledne s rodiči

                  -  Vánoční besídky s nadílkou

 Leden:    -  Návštěva základní školy - předškoláci „Škola nanečisto“

 Březen:   -  Karneval – ve spolupráci se studentkami SPgŠ

               -  Zápisy nových dětí do MŠ

               -  Psí spřežení  -  beseda s chovatelem psů a vožení dětí

               -  Účast na akci Mateřinky v pohybu

Duben:     -  Akce – „Vynášení Moreny“

               -  Návštěva dětské knihovny v Předmostí

               -  Návštěva  Přerovského muzea – výukový program

               -  Tvořivá velikonoční odpoledne s rodiči ve všech třídách

               -  Projekt Čarodějnice – stezka odvahy v lese na Skalce

 Květen:   -  Účast na sportovních hrách pořádaných sekcí TV

               -  Školka v přírodě

 Červen:   -  Výlety

                -  Pěvecká přehlídka „Rolnička“

                -  Olympiáda – „Děti- dětem“ připravují pro děti z MŠ děti ze ZŠ