Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmZákladní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,

Přerov-Předmostí, Hranická 14

Se sídlem: Přerov II – Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PLÁN MŠ pro školní rok 2014/2015

 

MŠ ČEKYNĚ

MĚSÍC

AKCE

ZÁŘÍ

Informativní schůzka pro rodiče, další schůzka aktuálně

 

Seznamování dětí s náhradním prostředím, poučení o bezpečnosti

 

Prezentace kroužků SVČ

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Předplavecká výuka - zahájení

 

Metoda dobrého startu

ŘÍJEN

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Zahájení činnosti kroužků

 

Předplavecká výuka

LISTOPAD

Úklid zahrady MŠ

 

Předplavecká výuka

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

PROSINEC

Vánoční tvoření s rodiči

 

Mikulášská nadílka

 

Vánoční Rožnov pod Radhoštěm

 

Vánoční besídka

 

Vánoční zpívání v kostele

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

LEDEN

Návštěva ZŠ - předškoláci

 

Beseda s rodiči s učitelkou 1. Stupně zš

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

ÚNOR

Beseda s mašérem, jízda se psím spřežením

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

BŘEZEN

Zápis do MŠ

 

Vítání jara

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Návštěva dětské knihovny v Předmostí

DUBEN

Velikonoční tvoření s rodiči

 

Vycházka na statek

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

KVĚTEN

Vycházka na školní kopec

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Atletická olympiáda MŠ

 

Souvislá pedagogická praxe studentek spgš

ČERVEN

Školní výlet

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Pasování školáků

 

Příprava na prázdninový provoz


MŠ POD SKALKOU

MĚSÍC

AKCE

ZÁŘÍ

Pohádka na přivítanou – hrají učitelky

 

Informativní schůzka pro rodiče, další schůzka aktuálně

 

Prezentace kroužků SVČ

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Předplavecká výuka - zahájení

 

Vedení průběžné pedagogické praxe studentek spgš

ŘÍJEN

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Zahájení činnosti kroužků

 

Předplavecká výuka

 

Lampionový průvod „Cesta za Podzimníčkem“

LISTOPAD

Podzimní tvořivá odpoledne s rodiči „Dýně“

 

Martin na bílém koni – týdenní akce „Den na bílo“

 

Předplavecká výuka

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

PROSINEC

Čertovská škola – jednodenní přespání v MŠ (předškoláci)

 

Mikulášská nadílka s pohádkou

 

Tvořivá vánoční odpoledne s rodiči

 

Vánoční besídky s nadílkou

 

Vánoční zpívání v kostele

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

LEDEN

Návštěva ZŠ - předškoláci

 

Beseda s rodiči s učitelkou 1. Stupně zš

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

ÚNOR

Beseda s mašérem, jízda se psím spřežením

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

BŘEZEN

Zápis do MŠ

 

Karneval – spolupráce s spgš

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Návštěva dětské knihovny v Předmostí

DUBEN

Vynášení moreny

 

Mateřinky v pohybu

 

Tvořivá velikonoční odpoledne s rodiči

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Čarodějnice – stezka odvahy v lede Na Skalce

KVĚTEN

Škola v přírodě

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Atletická olympiáda MŠ

ČERVEN

Školní výlet

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Pěvecká přehlídka Rolnička

 

Pasování na školáky

 

Příprava na prázdninový provoz


MŠ VINARY

MĚSÍC

AKCE

ZÁŘÍ

Pohádka na přivítanou – hrají učitelky

 

Informativní schůzka pro rodiče, další schůzka aktuálně

 

Prezentace kroužků SVČ

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Předplavecká výuka - zahájení

ŘÍJEN

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Práce na školní zahradě

 

Zahájení činnosti kroužků

 

Předplavecká výuka

 

Putování po stopách lovců mamutů

 

Procházka se světýlky, opékání na školní zahradě, výstava dýní

LISTOPAD

Úklid školní zahrady

 

Předplavecká výuka

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

PROSINEC

Čertovská škola

 

Mikulášská nadílka s pohádkou

 

Vánoční tvoření a posezení s rodiči

 

Vánoční nadílka

 

Vycházka s lesníkem ke krmelci

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Vánoční zpívání v kostele

LEDEN

Návštěva ZŠ - předškoláci

 

Lyžování v Hlubočkách – Rok s pohybem

 

Beseda s rodiči s učitelkou 1. Stupně zš

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

ÚNOR

Beseda s mašérem, jízda se psím spřežením

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Vystoupení pro seniory v Lýskách

 

Masopust, karneval

 

Zábavné kreslení s Lubomírem Dostálem

BŘEZEN

Zápis do MŠ

 

Vítání jara, vynášení Morany

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Návštěva dětské knihovny v Předmostí

DUBEN

Akce pro rodiče – pletení tatarů

 

Rej čarodějnic na školní zahradě

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

KVĚTEN

Škola v přírodě

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Atletická olympiáda MŠ

 

Besídka ke svátku matek

 

Souvislá pedagogická praxe studentek spgš

ČERVEN

Oslava dne dětí - karneval

 

Kulturní akce (divadlo, koncert….)

 

Hry na školním kopci - Kuličkiáda

 

Pasování na školáky – rozloučení se školním rokem

 

Příprava na prázdninový provoz

 

Doplňkové akce MŠ:

       -          Prohlídka voliér s exotickým a domácím ptactvem u Krutilů v Lýskách

       -          Tematické vycházky – besedy s lesníkem

       -          Jízda na koni na školní zahradě

       -          Cannisterapie

       -          Spolupráce s BIOSEM a ORNISEM Přerov

       -          Spolupráce s MP – dopravní výchova

 

Termíny jednotlivých akcí budou v průběhu roku upřesněny. Plán bude doplněn o aktuální nabídky.

                           

                                                                                      …...………………………………………

                                                                 Mgr. Bc. Věra Václavíčková

                                                                                        ředitelka škol

                                                                                         Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola,

                                                                                            Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14,

                                                                                                příspěvková organizace