Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmTak už nám to začalo

1. září 2014 začal nový školní rok. Všichni žáci a pedagogové jsme se sešli na dvoře naší školy, abychom jej slavnostně zahájili. Dva měsíce prázdnin uteklo a teď se musíme opět vrhnout na učení. Pro nás starší žáky nic nového, ale pro prvňáčky a jejich rodiče tento den byl velmi důležitý. Tak jako minulé roky, tak i letos na ně čekal kašpárek, aby jim dodal odvahu a doprovodil je na první cestě do 1. třídy. Symbolicky si každý prvnáček zazvonil na školní zvon. 

Pokud chcete vidět, co prvňáčky čekalo, podívejte se zde

Bc. Jolana Frieberová

Nocování šesté třídy ve škole

Pro žáky šesté třídy byla připravena akce "Seznámení s novou třídou" při společném nocování ve škole ze  4. 9. na 5. 9. 2014.

Nejprve jsme podnikli procházku na školní kopec a trochu si zasportovali. Abychom zahnali pořádný hlad, rozdělali jsme si oheň na školní zahradě a opékali buřty. Byla to mňamka. Jako překvapení nás přišli zkontrolovat trpaslíci poškolníci. Asi nejlepší bylo nocování v tělocičně, kde jsme využili nové žíněnky na judo. Zúčastnili jsme se noční hry v setmělé škole. A protože nejsme žádní strašpytlíci, zvládli jsme to a dobře jsme se při tom bavili. Horší bylo naše usínání, protože jsme byli plni zážitků. Těžko se nám vstávalo, ale společná snídaně v jídelně neměla chybu. Tímto chceme moc poděkovat paním kuchařkám z jídelny za čaj a některým maminkám za pomazánky. Určitě naše díky také patří paní učitelce Černé i Vlkové, panu učiteli Dočkalovi a našemu třídnímu Šnevajsovi. 

                                                                                                                                   žáci 6. třídy
                                                                                                                   (M. Vlková, J.Frieberová)

Super akce! Foto zde.

Putování třeťáku po Přerově

V úterý 23. září 2014 se vydali žáci 3.A za poznáváním krás města Přerova. V rámci učiva "Místo, kde žijeme" objevovali budovy, sportoviště, stavby, přírodní zajímavosti, kulturní objekty a to od nejstarší historie až po současnost. Své poznatky si upřesnili v Muzeu J. A. Komenského, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli v animačním programu práci archeologů, podrželi si v rukou "opravdovskou" 30 000 let starou kost mamuta, vyhledali ve vitrinách kamenné nástroje, kovové zbraně i šperky, seznámili se s jednoduchým mechanismem na vyvrtání děr do kostí či kamenů. Nejvíce děti zaujaly kostry lovců mamutů, jejich hroby, kly a zuby mamutů. Za pozornou a tvůrčí  činnost byly od vedoucí projektu paní Petry Trlidové odměněny certifikátem.

Na zpáteční cestě do školy  jsme si udělali radost návštěvou dvou galerií, kde jsme si prohlédli výstavu keramiky a výtvarná díla dětí ze ZUŠ. V informačním centru dostali žáci mapu města Přerova, na které si ukazovali místa, která jsme společně prošli. První kapky deště nás zahnaly do autobusu, který nás dovezl až ke škole. Poslední půl hodiny před obědem jsme věnovali rozhovoru o všem, co nás v dnešním dni nejvíce zaujalo.
                                                                                                                  Mgr. Eva Vachoušková

Foto zde

My přírodu nedáme - "Pohlednice z prázdnin"

Ve čtvrtek 4. 9. si žáci z 3. A v hodině výtvarné výchovy namalovali vodovými barvami obrázek na téma Pohlednice z prázdnin. Zachytili na něm svůj největší letní zážitek, o kterém pak všem spolužákům vyprávěli. Zamysleli se také nad dopady takovéto odpočinkové činnosti na okolní přírodu. Všichni jsme se divili, na co naši kamarádi přišli a jaké návrhy na ochranu přírody vymysleli. Své nápady podpořili ještě vlastním pozorováním a poznáváním přírody v okolí Předmostí na páteční vycházce. Zjistili, jaké lidské nešvary znečišťují životní prostředí a jak by byla krásná krajina bez nevhodných zásahů člověka. Přitom si prošli část trasy Po stopách lovců mamutů a seznámili se se zajímavostmi na naučných tabulích. Krásný teplý zářijový den jsme zakončili hrami v přírodě, pozorováním domácích zvířat v zahradách a ochutnávkou jablíček. Byl to prostě príma den.

 Foto 3. A  zde                                                                                                  Mgr. Eva Vachoušková

Ve výtvarné výchově dostaly žáci za úkol namalovat svůj nejlepší zážitek z prázdnin a pak o něm v kruhu popovídat spolužákům. Ve skupinkách rozdělených podle činností také popřemýšleli o tom, zda jejich aktivity nějakým způsobem škodily přírodě a co by mohli udělat příště jinak. Po zajímavé diskuzi jsme z vydařených obrázků udělali  výstavku.

Foto 2. A zde                                                                                               Mgr. Jarmila Matulová

Foto 2. B zde