Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmPRŮPRAVNÁ CVIČENÍ Z JUDA
DO TĚLESNÉ VÝCHOVY „Judo do škol“.

Judo je olympijský i paralympijský upolový sport, vzniká v roce 1882 v Japonsku, zakladatel je profesor Jigoro Kano. Základním principem juda je aplikace technik hodů v postoji, držení, páčení a škrcení v boji na zemi. Vše je determinováno přísně dodržovanými pravidly, která eliminují veškeré konání vedoucí ke zranění či hanobení soupeře i sebe sama! Než se judista stane opravdovým mistrem, k čemuž vede dlouhá a náročná cesta trvající mnoho let, musí zvládnout jak fyzické tak psychické zatížení, které z přípravy vyplývá. Disciplína, kázeň a úcta k sobě i ostatním je primárním požadavkem na judistu, který musí zvládnout vysokou úroveň fyzické, psychické a taktické, technicky obratnostní připravenosti. Příprava judisty je považována ve světě sportu za jednu z nejkomplexnějších. Jsou zde rozvíjeny všechny druhy síly s převahou na dynamickou, reakční i vytrvalostní, rozvoj psychické složky je determinován vysokou zátěží „stresem“ obavou ze soupeře, taktickým myšlením …. Podstatou zvládnutí požadovaných technik v judu aplikovaných je vysoká úroveň koordinace pohybů a obratnosti, k jejichž rozvoji judista využívá prvky sportovní gymnastiky, atletiky a plavání, nedílnou součástí jsou hry! Proto je judo považováno za vhodnou doplňkovou činnost všech úrovní tělesné výchovy!

                                                                                 

PhDr. Martin Lajza