Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům6.15 -   8.00   

-  scházení dětí

-  spontánní hry a činnosti

-  rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou- individuální, skupinové

8.00 –   9.45  

-  přivítání dne, ranní cvičení

-  svačina komunitní kruh, diskuse,

-  řízené činnosti dětí

9.45 – 11.30  

-  příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.30  

-  hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12.30 – 14.00  

-  polední odpočinek dětí, spánek, průběžné vstávání

-  aktivity nespících dětí ( podle potřeb a uvážení učitelky)

14.00 – 16.15  

-  hygiena, odpolední svačina

-  spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých pracích dne

-  hry dle volby dětí s nabídkou rozličných aktivit, individuální práce,

-  rozcházení dětí

Provoz MŠ:  6.15 – 16.30 hod.

Dovážení dětí z Přerova – MHD č.2

- 7.06 hod. z náměstí TGM s tím, že děti přistupují dle místa svého bydliště na jednotlivých 

   zastávkách

- 16.30 hod. z Vinar, rodiče si děti převezmou opět na jednotlivých zastávkách.


Pondělí – čtvrtek je MŠ otevřena pouze do 16.15 hod.

V 16.15 hod. odchází učitelka se všemi přítomnými dětmi na autobus

odvoz přerovských dětí v 16.30 hod.