Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


1.       Školní řád je závazný pro všechny pracovníky školy a pro všechny žáky školy. Jeho hrubé   

           porušení je důvodem k okamžitému rozvázání pracovního poměru s pracovníkem, jeho porušení   

           ze strany žáka povede k opatření posílení kázně, případně ke snížení známky z chování. 

 

2.       Se zněním školního řádu jsou rodiče seznámeni prostřednictvím webových stránek školy. Žáky seznamuje se školním řádem třídní učitel. O seznámení provádí zápis do třídní knihy.

 

3.       Školní řád případně jeho dodatky projednává pedagogická rada a schvaluje jej školská rada.

 

              

4.      Školní řád vstupuje v platnost 1. 2. 2015. Tímto dnem se ruší platnost předchozího školního řádu ze dne 1. 9. 2013.

 

 

V Přerově 21. 1. 2015


                                                                               Mgr. Bc. Věra Václavíčková

                                                             ředitel Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy,  

                                                                              Přerov – Předmostí, Hranická 14

 


ZPĚT