Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Beseda s městskou policií

Dne 22.1. 2015 se žáci 6. a 9. tříd zúčastnili besedy s městskou policií.

9. třídy:

Tématem besedy byla problematika trestní odpovědnosti mladistvých a dětí. Zástupci MP na jednoduchých příkladech z praxe přiměli žáky k přemýšlení nad chováním jednotlivých účastníku v uvedených příkladech i nad tím jakého přestupku, nebo trestního činu se dopustili.
Členové MP zahrnuli do přednášky také  postup a kompetence MP v případech vandalismu, neoprávněného řízení automobilu, rušení nočního klidu, požití návykových látek či poškození majetku.  
Žáky zajímali tresty za porušení zákona v případech požití alkoholu, nebo cigaret. Zajímali se také o podmínky přijetí k policii ČR, nebo o postup při získání výpisu z registru trestů.

6.třída:

Tématem besedy v 6.třídě bylo : Co dělat když?

Žáci si upevnili povědomí o tom, jak správně reagovat v některých nestandartních situacích na ulici (loupež, nehoda, šikana, vandalismus, nález cennosti, požití alkoholu nebo kouření cigaret dětmi a mládeží).
Věnovali se také otázce : Kdo je to kurátor pro děti a mládež? a problematice pohybu psů na veřejnosti.
Žáci si zkusili na některých aktivitách svoji pozornost a rozlišovací schopnosti. Na konci následovala krátká diskuze, všichni dostali malý dárek.

Obě besedy byly přínosné a žáky zaujaly.  

Foto z besedy zde.                                                                                             Mgr. Juliana Šípková