Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmZápis z jednání členské schůze občanského sdružení Komenius
při ZŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14.

Datum konání: 11. 9. 2014

Místo konání: sborovna ZŠ J.A.Komenského

Přítomni: v příloze prezenční listina

 

Bylo pojednáno následující:

 

    1.       Prezentace členů, přijetí nových členů, seznámení nových členů s činností o.s. Komenius.

 

    2.       Paní Karolová podala informace o sběru papíru za loňský rok 2013/14. V září 2013 se vybralo 9.560,-Kč, v lednu 2014 9.114,-Kč, dubnu 2014 8.274,-Kč a v květnu 9.323,-Kč. Celkem se tedy vybralo 36.271,-Kč. Ve školním roce 2014/15 proběhne sběr papíru v následujících termínech: 6.10. – 10.10., 23.2. – 27.2., 25.5. – 29.5. a to ve škole nebo ve sběrném dvoře technických služeb. Bylo odsouhlaseno, že 47 nejlepších sběračů pojede na výlet, sběrači, kteří nasbírají minimálně 100 kg dostanou sladkou odměnu a nejlepší třída bude odměněna šekem – částka ještě nebyla upřesněna.

 

    3.       Paní Macourková informovala o stavu finanční hotovosti. V pokladně je kolem 16.000,- Kč a na bankovním účtě kolem 35.000,- Kč.

 

    4.       Proběhlo zhodnocení nákupu knižních odměn na konci školního roku. Knihy byly pořízeny s 50% slevou. Celková částka za knihy činila 9.000,- Kč. Příspěvek na žáka byl 30,- Kč. Musí se tedy dořešit překročení limitu u některých tříd.

 

    5.       Proběhlo odsouhlasení příspěvků na školní rok 2014/15 do o.s. Komenius v částce 200,- Kč na každého  
 žáka.

 

    6.       XVII. Ročník Putování po stopách lovců mamutů proběhne v sobotu 4. října 2014. Akce bude spojena s akcí výsadby stromů v Libosadu Malý Noe. Na akci je nutno zajistit: letáky, občerstvení (pivo a kofola) - sponzorsky Pivovar, nově se pokusí škola oslovit i Hanáckou kyselku. Dále je nutné zajistit tvarůžky, papriku, chleba, máslo, suroviny na pečení perníčků, káva, čaj a sirup, bonbony na jednotlivá stanoviště. Sečení trávy zajistí město, lístečky na občerstvení a úklid odpadků zajistí škola. Paní Koukalová zajistí sponzorsky guláš a vejce. Ukázku dřevin zajistí p. Pospíšilík. Pečení a zdobení perníčků proběhne od 23.9. v prostorách školy. U startu budou osloveni a seznámeni návštěvníci s projektem „Era pomáhá regionům – Po stopách lovců mamutů“, pokud budou chtít přispět finanční částkou, mohou přispět na místě.

       

    7.        Byl odsouhlasen nákup triček s logem školy pro žáky 1. třídy -  zajistí paní Karolová. Cena trička se pohybuje kolem 130,- Kč. Dále byl odsouhlasen nákup složek pro žáky 6. třídy.

 

    8.       V prosinci přispěje o.s. na projekt „Era pomáhá regionům – Po stopách lovců mamutů“. Částka bude ještě upřesněna v prosinci.

 

     9.       Byly odsouhlaseny drobné finanční příspěvky na odměny pro děti při organizování sportovních a jiných aktivit v rámci školní družiny.

 

     10.   Paní ředitelka nás informovala o plánované akci „Komenská čte dětem“. Cílem akce je vést děti ke čtení a mluvenému slovu.

 

     11.   Plán akci na školní rok 2014/15:

 

-          Pochod „Putování po stopách lovců mamutů“

-          Ve štrúdlu na štrúdl

-          Vánoční městečko

-          Vystoupení v kostele – živý betlém

-          Tříkrálová sbírka

-          Lednový pochod (akce rodiče s dětmi)

-          Velikonoční městečko

-          Cyklistický výlet směr Čekyně, Sobíšky (akce rodiče s dětmi)

-          Jarní pochod kolem Bečvy – naučná stezka (akce rodiče s dětmi)

 

12.   Další schůze proběhne ve čtvrtek 2. 10. 2014 v 17.30h ve sborovně školy. 

Zapsal:            Bucherová Miroslava, člen o.s. Komenius JAK

 

Ověřil:            Pospíšilík Radek, předseda o.s.  Komenius JAK