Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


MĚLI JSME PŘEDVÁNOČNÍ HODINU S AMERIČANKOU

V pondělí 15. prosince proběhla předvánoční hodina angličtiny s rodilou mluvčí Trishou ze Spojených států amerických. V první části hodiny jsme se vyptávali na osobní život Američanky a její domov v Minnesotě. Poté následovala zajímavá prezentace na téma slavení Vánoc v USA. Zjistili jsme, že už toho spoustu víme, ale přiučili jsme se některá nová slovíčka. Samozžejmě došlo i na tradiční vánoční koledy jako Jingle Bells a nechyběla ani závěrečná hra. Hodina nás velmi bavila a namotivovala k dalšímu studiu jazyka. Rovněž jsme s potěšením zjistili, že jsme již schopni dobře poorozumět rodilé mluvčí.

Mgr. Josef Šnevajs

V hodině českého jazyka ...

Jedná se o výstup z hodiny romantismu, kdy žáci měli pomocí znalostí, které o tomto směru v průběhu hodin literatury získali, vytvořit vlastní romantickou báseň. Nejprve jsme společně zvolili žánr - rozhodli jsme se pro ódu. Žáci zkoušeli přemýšlet nejprve samostatně, poté pracovali ve skupinách a nakonec všichni jako kolektiv. Výsledkem jsou právě zaslané básně nesoucí název Óda pro jezero.
Smyslem cvičení bylo poskytnout žákům možnost prakticky využít získaných vědomostí k tvorbě vlastních textů, učit se ve skupině spolupracovat a respektovat názory druhých.

                                                                                                               Mgr. Veronika Doleželová

Kolektiv 8.A

1. zpěv 

Jezero krásné, jezero průzračné,

jak drahokam, když slunce zasvítí,

jak poupě růžové, jak kouzlo zázračné.

 

Jezero krásné, modré jako nebe,

chladíš mě stejně, jak mě slunce hřeje.

Ty malé, vlnité, průzračné jezírko,

tváříš se nevinně jak malé miminko.

V květů čas kameny do vody padají,

na podzim listy na hladinu sedají.

A v zimě pak, když přijde sníh,

děti vedle tebe jezdí na saních.

 

Jak víly tančící stín lehá na jezero

slunce jas třpytící se mění v pološero. 


2. zpěv 

Ó tiché jezero, ty sílu ukrýváš.

Nejenom kameny v hlubinách objímáš.

Když měsíc mocně ve tvé nitro zasvítí,

Tiše se zahalíš šerou, mlžnou sítí.

A mysl poklidná se octne v nepokoji,

aniž by věděla, čeho se tak bojí.

 

Jak klidně vypadáš za hvězdné, teplé noci,

jak kruté jsi ve chvílích, kdy máš někoho v moci!


3. zpěv

Ach, temné jezero, proč i smrt přinášíš?

V temnotu vnořené snadno sny odnášíš.

Však dokud tady jsem, není vše ztracené,

jezero krásné, ach, jezero tajemné,

můj život s tebou spjat tak jako s lesem zvěř,

vrátíš mi, co je mé. Nevzdám se, to mi věř.

Kolektiv 8.B

Ó krásné jezero,

modré, průsvitné a třpytné,

průhledné, jako studánka v lese.

 

Studený vítr listy stromů nese

na modravé tvé vody třpyt.

Pro mnohé obživou, domove ryb,

v zrcadle přírody tu krásu odrážíž,

vlnkami do loděk rybářů narážíž.

 

Velké a poklidné, daleko našich vin,

ach, mnohdy smutné však.

V hlubinách temný stín

tajemství ukrývá. Snad růži jako krev.

Snad oči zamžené.

Do temných tajů tvých

navždy ponořené.

 

Tajemné jezero, když vlny toulavé

dotknou se s lehkostí vášnivé duše mé,

když`s mlhou přikryté, v noci o tobě sním.

Za vše, co dáváš nám, dík říkám veršem svým.


Škoda, že jsou pryč...


Tak moc jsme se těšili a zase tak rychle uběhly. Co? No přece Vánoce. Teď už budeme jen vzpomínat na život v našem "Vánočním městečku". Každý obdivoval ručně vyřezávaný betlém a první kroky hostů mířily právě k němu. Koupěchtiví návštěvníci obcházeli stánky, kde mohli zakoupit dárky jako háčkované zboží, šité andílky, korálkovou bižuterii, zob pro ptáčky, vánoční dekorace a spoustu dalších drobností. Vše pocházelo z dílen našich mistrů řemeslníků.
A co teprv když městečko ovládly tóny vánočních písní a koled v podání našich zpěváků. Nejeden host si s chutí zazpíval. Hladoví našli uspokojení svých chutí ve výborném čaji, palačinkách s marmeládou a správní chlapi ochutnali teploučké klobásky. 
Každý z hostů byl srdečně pozván do tělocvičny, kde se těšil z vystoupení našich nejmenších obyvatel, krásných tanečnic, nadějných muzikantů a herců.
Kdo se pozdržel, mohl s námi zajít do kostela. Zde jsme nalezli ten správný klid, slavnostní atmosféru a za zvuků varhan jsme se rozešli ke svým stromečkům.
A už nebuďte smutní, vždyť za rok budou zas. Co? No přece Vánoce.
Redakce Gejzíru
Foto Vánočního městečka zde.

Že není možné procestovat svět za 57 dní????


O opaku se přesvědčili žáci 2. stupně ve čtvrtek 18. prosince, kdy mohli navštívit vernisáž a přednášku Petra Žůrka s názvem "Cesta kolem světa za 57 dní".
Nejprve zhlédli v Městské galerii působivé fotoobrazy krajiny, architektonických záběrů  a detailů divokých zvířat. Následovala beseda vedená samotným cestovatelem, který nás provedl Jihoafrickou republikou, Hong Kongem, Austrálií, Novým Zélandem či Havají. Zajímavé geografické informace byly doprovázeny poutavými příběhy z cest a samozřejmě videoprezentací pana Žůrka.
Žáci se zapojili do závěrečné diskuze zajímavými dotazy a odměnili autora bouřlivým potleskem.
Mgr. Barbora Složilová
Foto z úžasné výstavy zde.

Adventní Vídeň

Ve čtvrtek 11. prosince jsme se se svými rodiči a učiteli vydali do Vídně. Po rychlé a bezpečné cestě zamířily naše kroky do Schonbrunnu - letního sídla Habsburků. Po zhlédnutí rodokmenu Habsburků a podrobném výkladu pana průvodce ing. Šišky jsme si prohlédli zahradu, která působila poněkud smutně. Uchvacující byl pohled z tzv. Gloriette na panaroma Vídně. Vánoční atmosféru jsme nasáli na místním vánočním tržišti plném vůní a dobrot.
A přišel čas přesunout se do centra.
Prohlídka začala u Hofburku - zimního sídla Habsburků. Potom jsme si prohlédli jejich hrobku v Augustiánském kostele. Krásné bylo zastavení u katedrály sv. Štěpána, která na nás zapůsobila svou majestátností. Věděli jste, že střešní tašky byly vyrobeny na jižní Moravě. Mezi poslední patřilo zastavení na náměstí Marie Terezie, kde jsme naposledy vdechli vůni perníčků, punče, pečených brambor a nakoupili suvenýry.
Den se vydařil a plni dojmů jsme nasedli do autobusu a mířili do našich domovů.
                                                                      Za redakci Gejzíru V. Trlida, P. Zavadilová, J. Netopilová
Foto z Vídně zde.

Mikuláš ve škole
V pátek 5. 12. navštívila naši školu Mikulášova družina. Celé dopoledne se neslo v duchu očekávání...

Konečně přišel ten okamžik! Mikuláš chválil, ale trochu i káral, čerti hrozili a andělé rozdávali pohlazení, úsměvy a dobroty.

O zdárný průběh se postarali naši deváťáci. Odměnou jim byly jiskřičky v očích těch nejmladších spolužáků!
                                                                                                                     Mgr. Barbora Složilová

Foto z Mikuláše zde.

Klouzanice

Klouzanice, klouzanice,
tak jsem sebou plác!
Sníh mi vlezl do čepice,
svalila mě klouzanice,
udělal jsem BÁC!

Fotografie, jak nás navštívila "Paní zima" - zde

Bc. Jolana Frieberová