Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionůmPravidla soužití ve třídě mateřské školy jsou stanovená postupně od měsíce září. Podle přání a návrhu dětí se mohou doplňovat.


1.  Ve třídě, v šatně, na chodbách chodíme pomalu, abychom neublížili sobě a    
     ostatním dětem.

2.  Ve třídě, v šatně, na chodbách mluvíme tak, abychom šetřili zdraví svoje i
     ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře.

3.  Spory mezi sebou řešíme slovem a přátelskou dohodou.
4.  Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve dva kamarády
   a teprve potom dospělou osobu.
Učíme se samostatnosti a pomáháme si
     navzájem.

5. Chráníme výsledky kamarádovy hry a práce, vážíme si všeho, co druhý
     vytvoří.

6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat, povyšování a ponižování nemáme rádi.
7. Jsme slušné děti. podle toho se chováme a vyjadřujeme.
8.  Víme, že brát cizí věci se nepatří.