Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


 Mgr. Martina Vlková Šaratová, kabinet č. 211, budova C

Tel: 581 211 739 (kancelář školy), e-mail: zsjak.vlkova@centrum.cz

 

Konzultační hodiny:

první čtvrtek v měsíci 15.30 – 17.30

pro žáky: úterý 9.40 – 10.00

nebo po předchozí dohodě kdykoli

Z ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE

Výchovný poradce na základní škole má dvě hlavní oblasti práce

   ŽÁCI SE VZDĚLÁVACÍMI A VÝCHOVNÝMI SPECIFIKAMI

- eviduje všechny výsledky vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně poradenského
  centra a jiných odborných vyšetření, pokud byla škole poskytnuta;

- eviduje vypracované individuální vzdělávací plány;

- komunikuje s odbornými poradenskými pracovišti;

- podává žádosti o kontrolní vyšetření žáků;

- při přípravě individuálních vzdělávacích plánů žáků jedná se zákonnými zástupci, spolupracuje s 
  třídními učiteli a pracovníkem školního poradenského pracoviště;

- průběžně spolupracuje s třídními učiteli a pracovníkem školního poradenského pracoviště při mapování
  problémů ve vzdělávání žáků.


  KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - PROFESNÍ ORIENTACE

- týká se především žáků v devátém ročníku a všech dalších vycházejících žáků (z nižších ročníků);

- organizuje společné exkurze, návštěvu „Scholaris“ – burzy škol a informačního poradenského
  střediska na úřadě práce;

- pomáhá žákům a zákonným zástupců, s výběrem profesní orientace (výběrem střední školy);

- organizuje informační schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků (informace o přijímacím
  řízení, setkání se zástupci ze středních škol);

- podává základní informace k přijímacímu řízení, pomáhá vyplnit přihlášky na střední školy.

 

  OBECNĚ

- spolupracuje s třídními učiteli a ostatními učiteli při řešení problémů (kázeň, vztahy mezi žáky,
  učiteli);

- spolupracuje s metodiky prevence při řešení dlouhodobé absence, záškoláctví, šikany;

- spolupracuje s pracovníkem školního poradenského pracoviště.