Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům

Muzeum se nachází v budově školy v prostorách bývalého protiatomového krytu. Bylo vybudováno a je provozováno žáky a učiteli ZŠ J.A.Komenského v Přerově - Předmostí v rámci výuky a výchovy prožitkem. Klade si za cíl jednoduchou a přístupnou formou seznamovat žáky i veřejnost s nejstarší historií regionu.

Průvodci v muzeu a případně na školní stezce Vám budou žáci školy.Můžete zde shlédnout originály a kopie nálezů z Předmostí. Exponáty jsou doplněny i o artefakty z jiných lokalit. Na panelech se nachází řada obrazových a textových materiálů, vztahujících se k období lovců mamutů (gravettien - 26 000 let př.n.l.).


Muzeum je výchozím bodem školní naučné stezky a zároveň posledním zastavením vlastivědné stezky "PŘEDMOSTÍM AŽ DO PRAVĚKU".

Muzeum se nalézá ve třech místnostech :

V první je napodobenina chýše s postavami lovce s rodinou. Dále zde uvidíte vystavené nálezy a model hlavy pravěkého člověka a zmenšený model mamuta.

V druhé se nachází model Předmostí z doby nejznámějších nálezů a práce žáků na téma pravěk.

Třetí slouží jako audiovizuální učebna při výkladu o historii lidí na území pravěkého Předmostí.

Muzeum lze navštívit během školního roku.


Otevřeno je každý první čtvrtek v měsíci od 15 do 18 hodin. Jinak po předchozí telefonické či osobní domluvě
( +420 581 211 739 ).


VSTUPNÉ SE NEPLATÍ