Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola

Přerov - Předmostí, Hranická 14

Připravujeme

Z důvodu nemoci se bowling odkládá. 

Náhradní termín je 14. 3. 2015 ve stejný čas


Projekt školy - MINIPODNIKY


Více informací k projektu MINIPODNIKY naleznete ZDE

Středisko volného času

Veškeré zprávy z akcí SVČ 

naleznete zde


Sbíráme
Era pomáhá regionům


Zlaté klíčky od slabikáře

V úterý 25. listopadu přišli žáci 9. tříd slavnostně předat prvňáčkům Slabikáře a zlaté klíčky k jejich otevření. Popřáli jim mnoho radosti nad stránkami Slabikáře a vyjádřili přání, aby jim na konci školního roku přišli přečíst něco veselého. 

žáci 1. tříd a paní učitelky

Foto zde. i zde.

Pečení 1. A

V pátek 14. listopadu si byli žáci 1. A vyzkoušet pečení ve školní kuchyňce. V rámci oslav sv. Martina si upekli svatomartinské rohlíčky plněné povidly. Všichni zpracovávali těsto, váleli, krájeli a zavinovali rohlíčky, na kterých si v závěru všichni pochutnali. Důkazem jejich snažení jsou přiložené fotografie. 

 žáci z 1. A

Foto zde

Výlet za dobrodružstvím

Ať si prší, ať si leje, na nedělní výlet předmostská škola spěje. Je to výlet za dobrodružstvím, jakým? To já už dávno vím. Cestou necestou šli jsme v dál, plnili soutěžní úkoly, soutěže, hry a tak dál. Šel jen slyšet dětský smích, nebyl nikdo tiše jako mnich. Cesta do Žeravic utekla jako nic a kde je poklad těžko říct. Vykulená očka hledí na rytířská brnění, na zbraně, mučidla, která se dětem i rodičům moc líbila. Rozloučení se slovy dalšího shledání na dalším výletě třeba opět na jaře či v létě.
                                                                                                      Karolínka Sehnálková s maminkou
                                                                                                                     2.A

Foto z výletu zde

Slavíci z Přerova
Ve středu 12. listopadu proběhla na SVČ Atlas pěvecká soutěž Slavíci z Přerova. Naši žáci vzorně reprezentovali školu. Patří jim poděkování a přání dalších úspěchů!
Naši "slavíci" se umístili takto:
Mladší kategorie 6. a 7. tříd:
Kateřina Slivková za účast /7. A/
Tomáš Netopil - bronzové pásmo /6./
Romana Pospíšilová - 3. místo /7. A/

Starší kategorie 8. a 9. tříd:
Barbora Odtáhalová - bronzové pásmo /9. A/
Kateřina Šištková - stříbrné pásmo /8. A/
Lucie Václavíčková - stříbrné pásmo /9. B/

Pro nedočkavce

Pro ty, kteří se 5. 11. 2014 zúčastnili, i pro t,y co to nestihli, přinášíme fotky z povedené akce Ve štrúdlu na štrúdlu. Bližší reportáž  zde dodáme později. Pokud by někdo měl zájem zveřejnit i své fotografie, posílejte je na adresu: jolana.frieberova@zsjakprerov.cz.  

Foto zde.                                                                                                          Bc. Jolana Frieberová

Reportáž z akce

Dne 5. listopadu začala na naší škole tradiční akce „ve štrúdlu na štrúdl“. Rádi vám atmosféru přiblížíme.

Děti všech věkových kategorií, jejich rodiče a prarodiče se pomalu scházeli na ztemnělém školním dvoře. Tajemnou atmosféru dotvářela světýlka plápolající z vyřezaných dýní a strašidelná hudba. Po přivítání se rozsvítily stovky lampionů a mávnutím kouzelného proutku se dal do pohybu předlouhý „štrúdl“ účastníků. Mohutný dav zamířil napříč Předmostím. Lampiony zářily do tmy jako bludičky a mezi všemi panovala příjemná nálada…

Kroky průvodu vedly zpět na školní dvůr a přicházející už štípal do nosu kouř vycházející ze tří ohnišť. Počasí sice bylo nezvykle teplé, ale kdo by odolal praskání ohně a opečení dobrého špekáčku. Ty nejmladší a neodvážnější děti si mohly projít stezku odvahy. Sladkou tečkou byla ochutnávka křehkého štrúdlu, který s láskou upekly šikovné maminky a paní vychovatelky.

Těšíme se na další zdařilou akci na naší škole a určitě Vám o ní zase napíšeme pár slov.

                                                                                                Redaktoři ze školního časopisu Gejzír
                                                                                                           Mgr. Barbora Složilová